news-details
Kultura

Usvojen Elaborat o osnivanju Tivatskog pozorišta

Izvor: BokaNews

Odbornici Skupštine Opštine Tivat na sjednici održanoj u srijedu 20. maja usvojili su Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu i osnivanju JU Gradska bibilioteka i JU Tivatsko pozorište.

Kako je objasnila sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević, Tivat kao posebne ustanove dobija gradsku biblioteku i gradsko pozorište, koje se dugo čekalo.

Slijedi proces donošenja osnivačkih akata u ove dvije ustanove.

Tivat ima zavidnu pozorišnu produkciju, a sad se ide korak dalje ka formiranju samostalne ustanove Gradsko pozorište, koje podrazumijeva kontinuitet u produkciji i njen kvalitet, do sada potvrđivan i brojnim nagradama.

Iz tog razloga radna grupa koju je formirala Opština i koju čine predstavnici Sekretarijata z kulturu i društvene djelatnosti, Ministarstva kulture i CZK je uradila Elaborat o reorganizaciji Centra za kulturu i osnivanju Gradskog pozorišta i Gradske biblioteke.

-Razlozi za osnivanje JU Tivatsko pozorište sadržani su u činjenici da je pozorišna djelatnost, kao dio aktivnosti Centra, u prethodnom periodu postala najprepoznatljiviji kulturni proizvod i svojevrstan brend opštine. Tome je posebno doprinosilo postojanje adekvatnih prostorno-tehničkih, kadrovskih i finansijskih kapaciteta i resursa, kontinuirana produkcija, brojnost i atraktivnost programa, konstantna posjeta postojeće i rad na privlačenju nove publike, razvoj regionalne i medjunarodne saradnje. Ne manje važan je i uticaj pozorišne umjetnosti i produkcije na unapređenje kulturnog turizma, čemu posebno u posljednjih petnaest godina doprinosi realizacija Festivala mediteranskog teatra Purgatorije- navodi se u Elaboratu.

Uspostavljanje JU Gradska biblioteka Tivat predstavlja zakonsku obavezu prema kojoj je svaka lokalna samouprava dužna da osnuje narodnu biblioteku kao samostalnu javnu ustanovu kulture.